محیط زیست دهکده ی ونونان

 

 
شعار و پیامهای زیست محیطی ونونانیان

در این بخش تعدادی از پیام های زیست محیطی بصورت متمرکز جمع آوری گردیده که علاقمندان به محیط زیست میتوانند در مناسبتها و سایر موارد مرتبط از آن استفاده نمایند ...

  • اصل پنجاهم قانون اساسی :

((درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست  که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود .از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست ویا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید، ممنوع میباشد)).

 

1- زندگی پایدار یعنی هماهنگی وسازگاری با طبیعت .

2-زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است .

3- درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی .

4-غفلت از محیط زیست ، اهداف توسعه را تضعیف می کند .

5-احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است .

6-گونه زنده ای که امروز ناپدید می شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت .

7-حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست .

8-مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست .

9-زمین برای بقای خود به دستها و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد .

10-همراه با طبیعت ، همگام با سلامتی .

11-با طبیعت زندگی می کنیم ؛  بدون آن می میریم .

12-تداوم حیات ، در گرو حفاظت از تنوع زیستی است .

13- هر درختی که فرو می افتد ، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند .

14-نفس ؛ کمترین خواهش ما از دنیا است .

15-هوا ؛ این عنصر حیاتی زندگی را آلوده نکنیم .

16-بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .

17- گسترش فضای سبز ، موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست .

18-آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای ، باعث  بحرانهای زیست محیطی است .

19-هرکجا باشیم ،  آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

20-آلودگی محیط زیست ،  یعنی توقف تدریجی زندگی .

/ 0 نظر / 35 بازدید