ونونان در لغتنامه دهخدا

{{نگین زنجان روستای ونونان}}

ونونان:دهی است جزو دهستان طارم ،بخش سیردان شهرستان زنجان.

و سکنه آن۴۳۲تن است.لغتنامه دهخدا    

اگر امروز به روستای ونونان سری بزنیم تفاوت(زیادی)با

آنچه در بالا و به نقل از دهخدا آمده شاهد خواهیم بود.تنها نقطه

اشتراک تعلق این روستا به زنجان خواهد بود،البته آن هم باید اندکی

اصلاح شود،زیرا این روستا به استان زنجان تعلق دارد،نه شهرستان زنجان.

به دلیل نبود جاده مستقیم از ونونان به طارم علیا ،این روستا به

بخش سلطانیه از توابع شهرستان ابهر ملحق شده است.زیرا ازطریق۵کیلومتر جاده

 خاکی و سپس۱۵کیلومتر جاده آسفالت رفتن به سلطانیه یا ابهر،بسیار آسان تر و

زودتر از طارم می باشد .

خبری ازونونان:امسال ونونان پر از میوه شده

خبر دیگه: برنقور در اقدامی مشکوک راه ماشین رو خود را از ونونان جدا کرد

 وهمینک در حال تکمیل است امیدواریم بدون پشیمانی به سامان برسد.

 ونونان گرچه در منطقه ای دور واقع شده ،در مقایسه با روستاهای اطراف

موقعیت کارآمدتری دارد.البته دلیل این کارآمدی همانا قرارگرفتن در

 محوریت این روستا هاست،و در سایر خصوصیات ، مانند کوهستانی بودن و

آب و هوای بکر و پاک داشتن از روستاهای اطراف موقعیت ممتازتری دارد.

نام برخی از این روستاها عبارتند از:

قشلاق ،برنقور(پیرانگور)،چمه و چمرود آغزوج کنگه چیزرو....

/ 0 نظر / 33 بازدید