بازدیدفرماندار ابهر از ونونان

راههای این روستاها به دلیل پرپیچ و خم و صعب العبور بودن به خصوص در زمستان که موجب

بسته شدن این راهها می گردد مورد توجه مسئولین قرار گرفت.

در این بازدید و در نشستی که بین مردم و مسئولین این روستاها قرار گرفت مردم خواستار

تسریع در کار و بازسازی راه روستایی شدند.

یوسفی نیز در این نشست از مردم خواست در این امر با همیاری و مساعدت مسئولین را

یاری نمایند تا بتوانیم در پیشبرد و تسریع در کارها انجام وظیفه نمائیم.

وی با تاکید بر این که در دولت نهم و دهم برای روستائیان تسهیلات ویژه ای قائل شده است

به خصوص در بحث عمران و آبادانی که قابل تقدیر می باشد.

/ 0 نظر / 27 بازدید