بیانیه انتخاباتی ونونان

در بیانیه انتخاباتی ونونانیان آمده است: روز موعود فرا رسید و اینک ایران زمین در آستانه خلق حماسه ای دیگر است تا بار دیگر با حضور حداکثری آحاد مردم نقشه شوم دشمنان همچون گذشته ناکام بماند.
جمعه ۲۴ خرداد، روزی بس بزرگ و شورانگیز است، جمعه روزی است که مدتها انتظارش را می کشیدیم تا به پای صندوق های رای برویم و آینده را رقم بزنیم.
بر این اساس، خانواده بزرگ دهکده یونونان همراه و همدوش با اقشار مختلف جامعه در سرتاسر میهن اسلامی در آدینه آینده پای صندوق های رای حاضر می شوند تا در این حماسه جاوید سهمی داشته باشند.

/ 0 نظر / 27 بازدید