دامداری در دهکده ی ونونان

دامداری :

به علت وجود مراتع خوب و همچنین تامین علوفه دام ها  توسط خود کشاورزان  دامداری از رونق  نسبتا خوبی  برخوردار است و عمده  دامهای  ونونان را گاو و گوسفند  به صورت  پروار بندی  یا شیری  تشکیل  می دهد .

دامداری در ونونان در کنار کار زراعت و باغداری به عنوان شغل دوم محسوب می شود که علاوه بر تامین لبنبات و فراورده های شیری خانواده درآمد زایی نیز از بابت فروش مازاد شیر دارد .

به غیر از گاو و گوشفند  از انواع طیور ( مرغ - اردک - بوقلمون و...)  نیز جهت تامین گوشت و تخم مرغ  نگهداری می شود که معمولا نیاز ونونان را تامین می کند.

 

همچنین زنبورداری نیز از دیرباز در ننگین ایران روستای ونونان  وجود  داشته ولی مدت نسبتا طولانی  از رونق افتاده بود که طی چند سال اخیر مجدداّ رونق گرفته که جای امیدواری دارد .

 

/ 0 نظر / 41 بازدید