گرمابه(حمام)زنجان

آب انبارها و گرمابه های شهرزنجان:

از بناهای جالب توجه شهر زنجان که آثاری از آن باقی مانده ساختمانهای عام المنفعه، آب انبارها و گرمابه های قدیمی شهر را می توان نام برد. از جمله این آثار آب انبارهای داخل شهری است که تا اوایل قرن اخیر ١٢ آب انبار در داخل حصار که بافت قدیمی شهر می باشد، وجود داشته است. این آب انبارها از نظر معماری و پلان به طوریکسان شامل یک الی دو فضای مخصوص جمع شدن آب است، ته نشست گل و لای در فضای نخستین انجام می گرفت و مخزن دوم، آب نسبتاً صافی را در خود جای می داده است. فضای سوم که محل برداشت آب بوده یک پله نسبتاً طویل داشته که عموماً به نام قرخ ایاق (چهل پله) نامیده می شد. این آب انبارها با عناصری نظیر لاشه سنگ آجر، ملاط ساروج، با استحکام هر چه بیشتر ساخته شده اند فلکه خروجی آب، به لحاظ عبور آب صاف شده، عموماً اندکی بلند تر از آب انبار تعبیه شده و تماماً ادرای فاضلاب جهت لایروبی گل و لای است. این آب انبارها تا دهه های اخیر قبل از لوله کشی مورد استفاده اهالی بوده است.

 


گرمابه (حمام):

از آثار دیگری که از نظر معماری دارای ارزش و اعتبار می باشند، حمامهای قدیمی اند که اساساً به لحاظ رعایت دو عامل تعیین کننده پایین تر از کف معابر در محلات ساخته شده اند. عامل نخستین سوار شدن آب مورد نیاز به سیستم آبرسانی گرمابه و دیگری گرم بودن فضای حمام در زمستانهای سرد منطقه، مد نظر بوده است. طرح و پلان گرمابه ها تقریباً یکسان اجرا شده و درب ورودی انها عموماً از معابر دارای زاویه ٩٠ درجه است. و بدین ترتیب امکان هر نوع دید مستقیم را از معابر به لحاظ رعایت موازین شرعی سلب می نماید. زاویه سوم به یک هشت ضلعی در دار منتهی می شود، که این هشتی هم از نظر حفاظت دید و هم از نظر ایجاد تعادل در هوای ورود و خروج نقش اساسی را ایفاء می نموده است. پس از هشتی محوطه رختکن درطرحهای مختلف هندسی با سقف گنبد دار قرار گرفته و در وسط آن حوض و در اطراف سکوهای نشیمن جهت لباس پوشیدن و کندن در نظر گرفته و در وسط آن حوض و در اطراف آن سکوهای نشیمن جهت لباس پوشیدن و کندن در نظر گرفته شده است. فاصله فضای رختکن و قسمت اصلی استحمام را در دالان اشغال نموده و سرویسهای بهداشتی و نظافت در آن جای گرفته است، وجود این فضا از نظر مسایل سنتی و ایجاد تعادل هوای گرم داخل گرمابه و فضای رختکن امری لازم و ضروری به نظر می رسد، که معماران زنجانی با فکر خلاق خود در ایجاد آن توفیق یافته اند. فضای چهارمازورودی قسمت استحمام گرمابه را تشکیل داده که شامل یک شاه نشین و دو الی سه باب خلوت نشین و یک خزینه می باشد، از نظر عملکرد این فضاها در قسمت شاه نشین، که اندکی بلند تز از فضای گرمابه است، جهت متمولین، که از کارگران گرمابه جهت استحمام استفاده می شده، اختصاص دارد. فضای خلوت نشین به مردم عادی که خود استحمام می نمودند تعبیه شده است. نوع سقف در فضای اصلی و شاه نشین به صورت گنبد و در فضای خلوت نشینها از اطاق استفاه شده است. که نوع آن عموماً از قوسهای خوزی اشت. تأسیسات جانبی گرمابه های قدیمی عبارتند از: آتش خانه یا تون، انبار آب گرم، آب سرد و غره که فاقد ارزش معماری است. گرمای لازم در فضایاستحمام از طریق تعبیه گربه روهای منتهی به آتشخانه تأمین می شده است، عموماًگرمابه ها از آجر، سنگ و ملاط ساروج ساخته شده و دارای استحکام ومقاومت لازم در مسایل ایستایی است.

/ 0 نظر / 26 بازدید