خرمنکوبی در ونونان

 


 

نام رسمی : خرمن کوب  

  

وسیله ی بالا همان خرمن کوب  می باشد که با ابزار خاصی ( یوغ و ...) به حیواناتی مثل خر وگاو یا اسب  بسته می شد و با حرکت از روی خرمن که به صورت  دایره وار ایجاد می شد کار خرمنکوبی را انجام می داد .این وسیله توسط فردی که روی خرمنکوب می نشست و مثل درشکه چی حیوان را هدایت می کرد مورد استفاده قرار می گرفت . البته این کاربافعالیت دستی کارگرانی به وسیله یواشن (چهار دنده) تکمیل می شد .

بعد از کوبیدن خرمن و مطمئن شدن از اینکه دانه ها از خوشه جدا شده و ساقه ها نیز خرد شده نوبت به جدا کردن دانه ها از کاه و کلش می شده  که این کار نیز بعد از جمع کردن خرمن کوبیده شده و باد دادن آن در روزی که باد ملائمی می وزیده با کمک ابزار خاصی انجام می شد .


 

حضور کلیه ی اعضای خانواده و حتی فامیل و همکاری و همدلی در این امر مهم وطاقت فرسا محیطی صمیمی ولذتبخش وخاطره انگیز فراهم می کرد که شاید بسیاری ازعزیزانی که با خواندن این متن به یاد آن روز ها می افتند در کنار یاد آوری سختی ها با حَسرت و حِسی لطیف از آن یاد کنند .

یکرنگی عشق  همدردی و سادگی دستاورد اینگونه فعالیتها در آن روز گاران بوده است .


 

زندگی با  مهربانان  یاد  باد                 خلوت آرام جانان یاد باد 

بوسه ی مادر گل آهنگ پدر              مهربانیهای آنان  یاد  باد 

نکته ی شیرین شنیدن روز وشب        از لب شیرین دهانان یاد باد 

خانه باغی بود وما گلهای باغ            دست گرم باغبانان یاد باد

کودکان کوچه با ما در خروش           یاد آن شیرین زبانان یاد باد

/ 0 نظر / 27 بازدید